Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp

Wapen

De Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp liggen in Zuid-Beveland in de provincie Zeeland. Vroeger vormden zij zelfstandige rechtsgebieden. Sinds de veertiende eeuw zijn de eigenaren van de Heerlijkheid Baarsdorp tevens eigenaar van de Heerlijkheid Sinoutskerke. Om deze reden wordt er doorgaans gesproken over de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp, hoewel de twee heerlijkheden in de tijd van het Ancien Régime nooit formeel zijn samengevoegd. De Heerlijkheid Baarsdorp werd voor het eerst vermeld in 1271, die van Sinoutskerke een honderd jaar later. Door koop, vererving en schenking zijn zij uiteindelijk in onze familie gekomen.

De resterende rechten van de heerlijkheden worden door door deze stichting uitgeoefend, op verzoek van de eigenaresse, M.J. van Huykelom van de Pas, Vrouwe van Baarsdorp en in Sinoutskerke. De Stichting heeft het statutair mogelijk gemaakt dat de (rechten van) de heerlijkheden zo goed mogelijk uitgeoefend en behouden kunnen worden voor toekomstige generaties en zij spant zich hier ook actief voor in.

De familiestichting beheert tevens het omvangrijke heerlijkheidsarchief, dat bestaat uit (notariĆ«le) aktes, afschriften, besluiten van de toenmalige ambachtsgerechtigden etc. Wij streven er naar om de historie van de heerlijkheid te documenteren en het oude archief digitaal toegankelijk te maken voor geĆÆnteresseerden. Mensen die documenten of voorwerpen hebben, die waardevol kunnen zijn voor het archief wordt verzocht met ons contact op te nemen. Meer informatie kunt u vinden op onze speciale informatiewebsite en op de Wikipedia pagina's over de Heerlijkheid Baarsdorp en de Heerlijkheid Sinoutskerke.

Resterende rechten

Naast de titel (van Sinoutskerke en Baarsdorp) bestaan ook nog het heerlijk visrecht, het recht van schapendrift, het recht van vogelarij alsmede het recht van beplanting der wegen. De familiestichting stelt zich mede ten doel het voortbestaan van deze eeuwenoude rechten te ondersteunen.